Pasivní domy (2007)

Comments
Pasivní domy představují reakci na stále se zvyšující ceny energií, na alarmující zprávy některých vědců o nejbližším vývoji naší planety, na nevyzpytatelné počasí. Fakt je ten, že energie na vytápění budov tvoří zhruba 50 % celkové světové spotřeby energií. Není proto divu, že v souvislosti s rostoucími cenami energií se v oblasti stavebnictví hledají úspory již celou řadu let. Ekonomicky i ekologicky smýšlející lidé se vydávají cestou nízkoenergetických staveb. Naši rakouští sousedé už před víc než deseti lety přišli s myšlenkou, že pouhé zlepšování tepelně-izolačních vlastností nestačí. Vznikl první pasivní dům. Co to znamená? Pasivní dům je navržen tak, aby co nejvíc využíval energie, která v domě vzniká při běžném užívání. Každý elektrický spotřebič, lednička, sporák, žehlička, vydává při provozu teplo. Stejnou energii tvoří i sluneční světlo, ostatně všichni známe skleníkový efekt. A své přidává i člověk. Pro představu, dospělá osoba má "topný výkon" kolem 75 W. Pasivní dům by proto měl být dokonale neprodyšný. Větrání zajišťuje tzv. rekuperační jednotka, která ven pouští jen spotřebovaný vzduch, jeho teplo pak "předá" čerstvému vzduchu z venku. Mnohé příklady z praxe dokázaly, že při takovém systému je nutné vytápět jen několik dní v roce a většina spotřebované energie se používá na ohřev vody apod.
Zní to ideálně, ale samozřejmě že koncept pasivních domů má i své odpůrce. Těm často vadí určitá sterilnost, která v dokonale větraném prostředí vládne, psychologická uzavřenost obydlí (kde by se neměla otevírat okna, narušilo by to rovnováhu, kterou udržují rekuperační jednotky) či přílišná komplikovanost celého systému. O tom všem si budeme povídat s uživateli pasivních domů u nás i v Rakousku, ale i s odpůrci této cesty ekologického stavebnictví.
České znění.

Plevel v české krajině (2010)

Comments
Závažný problém rostlinných invazí v naší přírodě rozkrývá dokument Petra Palouše. Řada rostlinných druhů se velmi dobře šíří (např. křídlatkám stačí úlomek větvičky ke vzniku nové rostliny, jiné druhy tvoří obrovské množství semen s vysokou klíčivostí apod.), což v kombinaci s absencí přirozených nepřátel v české krajině způsobuje značné problémy. Naše původní rostlinné druhy jsou vytlačovány z jejich přirozených stanovišť, degradují původní společenstva, ničí se genofond příbuzných původních druhů, dochází ke škodám na polních kulturách, k přenosu a šíření chorob. V pořadu vystoupí řada odborníků, kteří zdůrazňují, že velmi důležitým faktorem v boji proti invazním druhům je informovanost a zapojení veřejnosti. To je i cíl pořadu, po jehož zhlédnutí byste už neměli lhostejně míjet městské parcely zarůstající bujnou zelení.
České znění.

Obří větrná turbína / Colossal: Haliade, the World's Largest Offshore Wind Turbine (2014)

Comments
V létě roku 2011 oznámila francouzská vláda svůj plán na výstavbu několika stovek, až 170 metrů vysokých, větrných turbín s jednoznačným cílem výrazně zvýšit podíl obnovitelné energie ve Francii. Každá z "věží" by měla zásobovat elektrickou energií až pět tisíc domácností, čímž by měla výkonnostně převýšit běžné větrné turbíny, a to díky důmyslné konstrukci i svému umístění na širém moři v oblasti, která se vyznačuje častými silnými větry. Ty jsou sice nezbytné pro správné fungování turbín, ale značně komplikují jejich vztyčení, o čemž se přesvědčili inženýři i technici v rámci několik měsíců trvající a mnohdy velmi napínavé a nebezpečné výstavby první z nich.
České znění.

Neonacisté v Rusku / Russia's Neo-Nazi Network (2013)

Comments
V Rusku se neonacistickým organizacím daří velmi dobře. Podporuje je část veřejnosti a přistěhovalci se jich bojí. Jsou organizovaní a nebezpeční, dokáží si vydělat peníze a ozbrojují se. Ruští neonacisté jsou v kontaktu s těmi německými a bláhově věří, že nacisté během druhé světové války nechtěli vyhladit Rusy, ale jenom bolševiky. Pohled do zákulisí militantních xenofobů nabízí syrové záběry z výcviku a necenzurované výpovědi mladíků, kteří se neštítí ani nejhrubšího násilí.
České znění.

Odhalený doping ruských atletů / Doping Top Secret - Show Down for Russia (2016)

Comments
Světem sportu hýbe od roku 2014 aféra státem řízeného dopingu v Rusku. Ta vrcholí před OH v Brazílii, protože v listopadu 2015 vyřadila IAAF Rusky atletický svaz ze všech mezinárodních soutěží a v červnu toto rozhodnutí potvrdila. MOV rovněž potvrdil neúčast ruských atletů a vzpěračů v Riu de Janeiro. Zúčastnit se nesmějí za doping dříve trestaní sportovci. Další rozhodnutí nechal na národních sportovních svazech. Dokument Hajo Seppelta přináší některá svědectví. Třaskavé informace poskytl bývalý ředitel moskevské antidopingové laboratoře Grigorij Rodčenkov. Co je však nejhorší – je zřejmé, že to vše by nebylo možné bez aktivní podpory ministra sportu V. L. Mutka a dalších vysoce postavených vládních činitelů a tajných služeb Ruska. Náhlá smrt bývalého ředitele ruské antidopingové agentury Nikity Kamajeva, který se chystal vydat svědectví knižně, je příznačná... Naštěstí s ním na publikaci spolupracovali další lidé a některá fakta už pomalu vycházejí na povrch.
České znění.

Spiritualita na prodej / Sale on Spirituality (2012)

Comments
Náboženská turistika dokonce ani v dnešní době není v krizi. Čím dál víc západních turistů odjíždí na druhý konec světa hledat spiritualitu. Kromě specializovaných cestovních kanceláří vzniklo v poslední době také hodně ne zcela běžných iniciativ, například klášter Tham Krabok v Thajsku nabízí obzvláště tvrdou detoxikační léčbu. Závislí na heroinu, kokainu nebo alkoholu tu na vlastní kůži během dovolené mohou prožívat spojení buddhismu a drsné léčby. V Turecku zase program Na jeden měsíc-Súfím umožňuje ponořit se do tajemných rituálů súfíjské kultury, mystické a často skandalizované větve islámu. I ve Francii vznikají různé nové směry. Novinkou je například šamanismus. Majitelé podniků, vedoucí pracovníci i zaměstnanci, ti všichni doufají, že právě tady najdou klíč k úspěchu. V kraji Finistér odolává volání moderní doby zase skupina druidů a snaží se pokračovat v keltských tradicích.
České znění.

Smích jako lidská přirozenost (2011)

Comments
Oficiální věda fenomén smíchu dlouho přehlížela. A tak většina otázek týkajících se jeho původu, účelu a mechanismu fungování stále zůstává bez odpovědi. Medicína prostřednictvím studia mozkových chorob zjistila, že v lidském mozku neexistuje jediné centrum smíchu, ale že se tam nachází množství zón, které se smíchem nějakým způsobem souvisejí. Tyto zóny se vyskytují jak ve vývojově nejstarších, tak v nejmladších částech nervové soustavy člověka. Smích není reflex, ale komplexní neuronový program. Smích je tajemství, kterému se snaží přijít na kloub někteří nekonformní vědci. Jsou průkopníky "vědy o smíchu". Vycházejí z přesvědčení, že smích je určujícím faktorem pro pochopení člověka a jeho vývoje, a přinášejí o tom další a další důkazy.
České znění.

Boris Johnson: The Irresistible Rise (2013)

Comments
Boris Johnson is one of the biggest stars in British politics. Nobody connects to the public like Boris, some even see him as a future prime minister.
So what really makes him tick and is he a serious contender for the top job?
With unprecedented access to Johnson himself, candid interviews and previously unseen archive, Michael Cockerell unlocks the secrets of the real Boris Johnson.
Anglické znění.

Jan Patočka: darovat smrt (2017)

Comments
Dokumentární film Borise Jankovce poukazuje na základní momenty biografie Jana Patočky a zkoumá vnitřní souvislost mezi jeho lidskými, filozofickými i politickými postoji. Tématem je Patočkovo neústupné hájení základních principů lidských práv a svobod v totalitním Československu. Film se zakládá především na výpovědích a svědectví Patočkových žáků, přátel a mluvčích Charty 77, k nimž patří celá řada předních osobností nedávného či současného českého intelektuálního a politického života, např. Václav Havel, Jan Sokol, Dana Němcová, Miroslav Petříček, Ladislav Hejdánek či Ivan Chvatík. Film pracuje s řadou archivních filmových a fotografických materiálů ze zahraničí i Čech, z nichž některé mají unikátní hodnotu, mimo jiné i s jedinými existujícími záběry Jana Patočky z francouzské televize z roku 1977 natočenými krátce před Patočkovou smrtí, které jsou české veřejnosti doposud neznámé. Jan Patočka v těchto záběrech vystupuje v roli mluvčího Charty 77.
České znění.

Zlatý muž z Ria (2016)

Comments
Příběh obyčejného kluka z Jihlavy, který se naprostým omylem dostal ke sportu, jenž nebyl v jeho původním plánu. Dokumentární snímek o železné vůli a nezměrné vytrvalosti sportovce, který dokázal i přes nepřízeň osudu protrhnout pověstný začarovaný kruh posledních chybějících titulů krásné kariéry zlatou olympijskou medailí. Portrét obsahuje unikátní záběry z mekky světového juda Tokai Judo University Japan, kde se Lukáš Krpálek připravoval před olympiádou a kde ho bedlivě sledoval také legendární Yasuhiro Yamashita.
České znění.

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page