Nejvyšší mrakodrap / Megastructures - World's Tallest Skyscraper aka Burj Khalifa (2012)

Comments
Přímo uprostřed Dubaje, východního emirátu Spojených arabských emirátů, se k nebi tyčí architektonický obr. Věž, jejíž stavba si vyžádala náklady ve výši půldruhé miliardy dolarů, byla slavnostně otevřena v roce 2010 za doprovodu jednoho z nejvelkolepějších ohňostrojů, jaký kdy svět viděl. Přitom pouhých šest let před otevřením budovy se na jejím místě rozkládala jen vyprahlá a sluncem vysušená neúrodná poušť. Když v lednu 2004 začaly první stavební práce, nebyli architekti ani zdaleka hotovi s návrhem složité struktury věže. Jejich jediným cílem bylo překonat do té doby nejvyšší stavbu světa, mrakodrap Tchaj-pej 101 s jeho 508 metry, že jej však přerostou o více než 300 metrů, dosud netušili ani oni sami.
České znění.

Zero Days (2016)

Comments
A documentary focused on Stuxnet, a piece of self-replicating computer malware that the U.S. and Israel unleashed to destroy a key part of an Iranian nuclear facility, and which ultimately spread beyond its intended target.
Anglické znění, anglické titulky.

Jatka 78 (2017)

Comments
"Praze jednoznačně chybí větší prostor pro nezávislé, experimentující umění. Haly číslo 7 a 8, které jsme získali do užívání od Hlavního města Praha, sloužily jako jatka téměř sto let až do roku 1983, kdy byl celý areál přebudován na tržnici. Naším cílem je spolu s dalšími soubory přeměnit tyto budovy na domov pro nové umění," uvedl principál souboru Cirk La Putyka Rosťa Novák, na sklonku roku 2014 při zahájení zkušebního provozu Jatek 78. Zahájení zkušebního provozu předcházelo perné období, během kterého umělci a jejich přátelé svépomocí uvedli zdevastované haly do podoby, která umožňovala představit prostor veřejnosti. Během zkušebního provozu navštívilo představení v Jatkách 78 prvních deset tisíc diváků. Následovala velmi úspěšná crowdfundingová kampaň, během které se podařilo získat prostředky na stavební úpravy, technické vybavení a celoroční provoz. Ředitel Jatek 78 Štěpán Kubišta přirovnává občas počáteční éru Jatek k době národního obrození, kdy se národ skládal na Národní divadlo. A je pravda, že Jatka 78 vznikla nejen z úsilí společenství nezávislých souborů a umělců, ale také s podporou jejich diváků a kulturní společnosti.
Od zahájení provizorního provozu se na Jatkách 78 mnohé změnilo. Byl vybudován multifunkční divadelní sál, malá scéna, tréninková hala, zkušebna, galerie a bar. Vzniklo místo s ideálními podmínkami pro nový cirkus, tanec, nonverbální, alternativní i loutkové divadlo, které se stalo domovskou scénou Cirku La Putyka, mladého souboru 11:55 a renomovaného tanečního souboru 420People. Uskutečnily se první zahraniční rezidence, soubor Cirk La Putyka absolvoval velmi úspěšné půlroční hostování v Berlíně a na projekty Jatek 78 si našlo cestu víc než stotisíc diváků. Jednoznačné úspěchy, se kterými možná principál a duchovní otec projektu Rosťa Novák a manažer Štěpán Kubišta na počátku ani nepočítali. Přesto jsou v jedné oblasti dosud neúspěšní. A tou je jednání s pražským magistrátem. Nájemní smlouva na prostory, které rekonstruovali vlastními silami a za finanční podpory veřejnosti, končí v květnu 2018 a dosud nebyla magistrátem, který je majitelem objektu prodloužena. Pro plánování provozu uměleckého centra, které je na východ od Berlína prvním velkým a multifunkčním prostorem, jde o zásadní problém, protože projekty se v rámci evropských grantů nasmlouvávají s několikaletým předstihem.
České znění.

Život pod horským velikánem / Grossglockner, king of the high Alps (2010)

Comments
Grossglockner neboli "Velký zvoník" se vypíná majestátně k nebi v samém srdci pohoří Vysoké Taury. Jeho vrchol dosahuje výše 3798 metrů. Leží na pomezí dvou spolkových zemí: Korutan na východě a Tyrolska na západě. Je nejvyšší horou Rakouska a ovlivňuje život obyvatel tohoto drsného kraje. O pokoření hory sní alpinisté z celého světa a dá se říci, že vesnice pod tímto horským velikánem jsou doslova kolébkou alpinismu. Například v obci Kals pracují horští průvodci již od roku 1854. I dnes tato činnost znamená pro zdejší muže výhodný přivýdělek. Jejich služby si lze zaplatit ve středisku Spolku horských průvodců. Samotný Spolek funguje už od roku 1869. Měl zastřešovat vysokohorské průvodce z kraje, organizovat túry a výstupy do hor, a především zajišťovat bezpečnost turistů v horách. Pro vysokohorské turisty zde byly také vybudovány chaty. O jednu z nich – Glorerhütte – se stará její nájemce Toni Riepler. Toni má chatu v pronájmu pátým rokem. Vybudovali ji už v roce 1887 alpinisté na poloviční cestě k vrcholku Grossglockneru, v sedle Bergertörl, přes které se lze dostat do sousedních Korutan. Chata v současnosti patří německému svazu alpinistů, který ji Tonimu pronajímá. Ten jako nájemce a správce chaty zajišťuje její fungování a ubytovací služby pro turisty. Chata sama prošla několika změnami, při kterých byla postupně rozšiřována. Malé pokojíčky nyní nabízejí sedmdesát lůžek. Toni a jeho žena se sami starají o pohodlí turistů. Jejich činnost se podřizuje běhu ročních dob. Na začátku léta mají plné ruce práce. Musí zajistit různé úpravy, opravy i "generální" úklid chaty, aby byla připravena pro vysokohorské turisty. V létě se Toni kromě péče o chatu věnuje i práci horského průvodce. A na podzim je potřeba po ukončení turistické sezóny chatu zazimovat. I když mají zdejší obyvatelé stále spoustu práce, vždy si najdou čas i na oslavu svátků a setkání s rodinou a blízkými přáteli.
České znění.

Tajemství obrazců Nazca / Nasca Lines Decoded (2009)

Comments
Jihoperuánská poušť ukrývá jednu z největších záhad lidstva: obrovské obrazce vyryté do země. Zvířata, lidské postavy a geometrické obrazce pokrývají plochu stovek čtverečních kilometrů. Minulé generace je považovaly za starověké závodní dráhy, případně za astronomický kalendář. Někdo v nich dokonce viděl důkaz existence mimozemských civilizací. Kdo je však vytvořil a jaký je jejich význam?
České znění.

Benghazi in Crisis and Yemen under Siege (2016)

Comments
In the first segment of FRONTLINE's two-part May 3 hour, journalist Feras Kilani reports from inside the war-torn city of Benghazi -- the birthplace of Libya’s uprising, now besieged by ISIS and warring militias. Also this hour, journalist Safa Al Ahmad makes a dangerous trip to report on the fighting in Yemen.
Anglické znění, anglické titulky.

Veřejný prostor - místo k obývání (2006)

Comments
Význam veřejného prostoru poznáme podle výčtu položek, které pod tento pojem řadíme: jsou to náměstí, ulice a parky, ale patří sem i nábřeží, průchody a podchody. Zkrátka všechna veřejná místa, která nejsou přímou součástí jednotlivých staveb, a která lidé užívají. Veřejný prostor je tedy velmi důležitou součástí lidských sídel. V tomto dílu Stylu se pokusíme najít odpověď na otázku, co znamená "kvalita" ve vztahu k veřejnému prostoru – tedy jaké parametry a předpoklady má mít veřejný prostor, aby takzvaně fungoval. Co má splňovat z hlediska estetického i funkčního. Dotkneme se i problematiky městského mobiliáře. Budeme se například ptát, zda do historického města patří soudobé tvarosloví laviček, odpadkových košů a stojanů na kola.
České znění.

Libya: Last Stand Against Jihad (2014)

Comments
Libya's newly-elected parliament fled Tripoli in early August after losing control of the capital to Islamist militias. With Benghazi, the country's second city now partially under hostile control, the parliament has decamped to the eastern port of Tobruk. Tim Whewell is one of the only Western journalists to recently gain access to Tobruk, a once sleepy town now caught between terror and denial. He meets politicians and ordinary Libyans who fear that unless internationally-recognised authorities can regain control, Libya will become a stronghold for ISIS forces escaping the Western-led bombing campaign against them in Iraq.
Anglické znění.

Fight for Yemen, The (2015)

Comments
A report on the escalating conflict in Yemen. Included: the violent feuds that are tearing the country apart; the rival anti-American and Al Qaeda-aligned forces fighting for control; and the consequences for the region.
Anglické znění, anglické titulky.

After Brexit: The Battle for Europe (2017)

Comments
The European Union faces the biggest challenge in its 60-year history, with the rise of populist eurosceptic movements across the continent. As Britain prepares to begin the process of withdrawing from the EU, the BBC's Europe editor Katya Adler asks whether the Union itself can survive.
Anglické znění, anglické titulky.

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page