Rino (2016)

Comments
Karel Köcher, jediný špion bývalého východního bloku, kterému se podařilo úspěšně proniknout do americké CIA, odkud vynášel informace pro československou rozvědku a KGB. Jeho odtajněný spis má mnoho desítek tisíc stran. Roku 1965 byl Köcher vysazen i se svou mladou ženou v USA, a dlouhých devatenáct let pracoval na své misi proti státu, ve kterém našel druhý domov. Dokonale skrýval své pravé poslání, než byl v roce 1984 zatčen FBI a po ročním věznění vyměněn na berlínském Mostě Špionů za prominentního sovětského disidenta Ščaranského.
České znění.

Nové hranice létání / Nouvelles frontieres du ciel (2013)

Comments
Ročně přepraví letadla více než tři miliardy cestujících. Rychle, pohodlně a i přes každoroční statistiku leteckých neštěstí stále velmi bezpečně. Letecký provoz, stimulovaný narůstajícím počtem ekonomicky se rozvíjejících zemí, zažívá ohromný boom. Ovšem obloha nad námi není nekonečná, alespoň ne v dostupných letových hladinách. Navíc je tento způsob dopravy prozatím závislý na ropě, která je stále vzácnější a dražší, a je i předmětem sílící kritiky. Letadla totiž zamořují životní prostředí. Dopravci i výrobci se zavázali k celkovému zefektivnění létání včetně snížení emisí. Otázkou ovšem zůstává, kudy tato cesta povede? Vyřeší ožehavou situaci nový druh paliva, například z mikrořas, či snad alternativní pohony včetně elektrických a solárních nebo vývoj nových a stále lehčích materiálů pro stavbu letadel? Nečeká nás za pár let doba, kdy bude využívání vzdušného prostoru povoleno jen ve velmi výjimečných případech?
České znění.

How You Really Make Decisions (2013)

Comments
Horizon uncovers the truth about how you really make decisions.
Every day you make thousands of decisions, big and small, and behind all them is a powerful battle in your mind, pitting intuition against logic.
This conflict affects every aspect of your life - from what you eat to what you believe, and especially to how you spend your money.
And it turns out that the intuitive part of your mind is a lot more powerful than you may realise.
Anglické znění, anglické titulky.

Přelet nad Kremlem aneb Jak Mathias Rust přistál na Rudém náměstí / Der Kreml Flieger (2012)

Comments
28. května 1987 svět zaskočila zpráva, že mladý Němec, Mathias Rust, přistál se svou Cessnou přímo na Rudém náměstí. Proč to udělal? Jaký měl motiv? Jak se mu podařilo proniknout do centra sovětského impéria, aniž by vzbudil pozornost sovětské protivzdušné obrany? Co s ním bude dál? Dnešní politici i politologové se shodují, že čin Mathiase Rusta se stal významným kolečkem v soukolí perestrojky, uspíšil personální změny v armádě a v konečném důsledku možná i pád železné opony.
České znění.

Bicykly versus automobily / Bikes vs. Cars (2015)

Comments
Na světě neexistuje velké město, které by vyřešilo otázku mobility pomocí osobních automobilů. S naprostou jistotou se dá říct, že dopravní zácpy nedokáže odstranit větší počet dálnic a nadjezdů. Stávající způsob organizování života ve velkých městech by se měl zásadně změnit a mělo by se přejít k systému, který bude zahrnovat i jízdní kola a veřejnou dopravu. Jenže co ovlivňuje magistráty, když se rozhoduje, zda vybudovat cyklostezku nebo most pro auta? Začíná být zřejmé, že silná automobilová lobby vedou rozvoj měst do slepé uličky.
České znění.

Ecce homo lohas (2010)

Comments
Při užívání veškerých vymožeností civilizace často zapomínáme, že jsme vzešli z přírody. Nápravu nabízí nový životní styl, který je stále více znám podle zkratky LOHAS. V doslovném překladu znamená "Lifestyle of Health and Sustainability" (zdravý a udržitelný životní styl). Je to způsob života zaměřený na zdraví, životní prostředí, osobní rozvoj, slušné chování a sociální spravedlnost. Vyznávají ho zejména vzdělaní lidé ze středních a vyšších příjmových skupin. Uvědomují si, že přírodu je třeba zachovat pro budoucí generace, ale nechtějí přitom slevit ze svých nároků na kvalitu výrobků. Z USA přichází tento nový styl do západní Evropy, a tak se autoři dokumentu pokusili zjistit, zda už se lohasiané vyskytují i v tuzemsku.
České znění.

Pasivní domy (2007)

Comments
Pasivní domy představují reakci na stále se zvyšující ceny energií, na alarmující zprávy některých vědců o nejbližším vývoji naší planety, na nevyzpytatelné počasí. Fakt je ten, že energie na vytápění budov tvoří zhruba 50 % celkové světové spotřeby energií. Není proto divu, že v souvislosti s rostoucími cenami energií se v oblasti stavebnictví hledají úspory již celou řadu let. Ekonomicky i ekologicky smýšlející lidé se vydávají cestou nízkoenergetických staveb. Naši rakouští sousedé už před víc než deseti lety přišli s myšlenkou, že pouhé zlepšování tepelně-izolačních vlastností nestačí. Vznikl první pasivní dům. Co to znamená? Pasivní dům je navržen tak, aby co nejvíc využíval energie, která v domě vzniká při běžném užívání. Každý elektrický spotřebič, lednička, sporák, žehlička, vydává při provozu teplo. Stejnou energii tvoří i sluneční světlo, ostatně všichni známe skleníkový efekt. A své přidává i člověk. Pro představu, dospělá osoba má "topný výkon" kolem 75 W. Pasivní dům by proto měl být dokonale neprodyšný. Větrání zajišťuje tzv. rekuperační jednotka, která ven pouští jen spotřebovaný vzduch, jeho teplo pak "předá" čerstvému vzduchu z venku. Mnohé příklady z praxe dokázaly, že při takovém systému je nutné vytápět jen několik dní v roce a většina spotřebované energie se používá na ohřev vody apod.
Zní to ideálně, ale samozřejmě že koncept pasivních domů má i své odpůrce. Těm často vadí určitá sterilnost, která v dokonale větraném prostředí vládne, psychologická uzavřenost obydlí (kde by se neměla otevírat okna, narušilo by to rovnováhu, kterou udržují rekuperační jednotky) či přílišná komplikovanost celého systému. O tom všem si budeme povídat s uživateli pasivních domů u nás i v Rakousku, ale i s odpůrci této cesty ekologického stavebnictví.
České znění.

Plevel v české krajině (2010)

Comments
Závažný problém rostlinných invazí v naší přírodě rozkrývá dokument Petra Palouše. Řada rostlinných druhů se velmi dobře šíří (např. křídlatkám stačí úlomek větvičky ke vzniku nové rostliny, jiné druhy tvoří obrovské množství semen s vysokou klíčivostí apod.), což v kombinaci s absencí přirozených nepřátel v české krajině způsobuje značné problémy. Naše původní rostlinné druhy jsou vytlačovány z jejich přirozených stanovišť, degradují původní společenstva, ničí se genofond příbuzných původních druhů, dochází ke škodám na polních kulturách, k přenosu a šíření chorob. V pořadu vystoupí řada odborníků, kteří zdůrazňují, že velmi důležitým faktorem v boji proti invazním druhům je informovanost a zapojení veřejnosti. To je i cíl pořadu, po jehož zhlédnutí byste už neměli lhostejně míjet městské parcely zarůstající bujnou zelení.
České znění.

Obří větrná turbína / Colossal: Haliade, the World's Largest Offshore Wind Turbine (2014)

Comments
V létě roku 2011 oznámila francouzská vláda svůj plán na výstavbu několika stovek, až 170 metrů vysokých, větrných turbín s jednoznačným cílem výrazně zvýšit podíl obnovitelné energie ve Francii. Každá z "věží" by měla zásobovat elektrickou energií až pět tisíc domácností, čímž by měla výkonnostně převýšit běžné větrné turbíny, a to díky důmyslné konstrukci i svému umístění na širém moři v oblasti, která se vyznačuje častými silnými větry. Ty jsou sice nezbytné pro správné fungování turbín, ale značně komplikují jejich vztyčení, o čemž se přesvědčili inženýři i technici v rámci několik měsíců trvající a mnohdy velmi napínavé a nebezpečné výstavby první z nich.
České znění.

Neonacisté v Rusku / Russia's Neo-Nazi Network (2013)

Comments
V Rusku se neonacistickým organizacím daří velmi dobře. Podporuje je část veřejnosti a přistěhovalci se jich bojí. Jsou organizovaní a nebezpeční, dokáží si vydělat peníze a ozbrojují se. Ruští neonacisté jsou v kontaktu s těmi německými a bláhově věří, že nacisté během druhé světové války nechtěli vyhladit Rusy, ale jenom bolševiky. Pohled do zákulisí militantních xenofobů nabízí syrové záběry z výcviku a necenzurované výpovědi mladíků, kteří se neštítí ani nejhrubšího násilí.
České znění.

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page