Zapomenutý svět komunismu / Lost World of Communism (2009)

Dokumentární cyklus televize BBC, který připomíná jak se žilo v totalitních režimech za železnou oponou. České znění.

E1 - Socialistický ráj
První díl, nazvaný "Socialistický ráj", ukazuje život v NDR - někdejší výkladní skříni socialismu. Prostřednictvím málo známých archivních materiálů i osobních svědectví obyvatel sestavuje mozaiku všedních dnů, starostí a problémů, práce i zábavy, snů i tvrdé skutečnosti. Ten život skončil před dvaceti lety, kdy se v celé východní Evropě komunismus zhroutil.

E2 - Království zapomnění
Druhý díl dokumentárního cyklu BBC o životě obyvatel východní Evropy, uvězněných za železnou oponou, ukazuje důsledky čtyřicetileté vlády komunistů v Československu i neúspěšný pokus reformovat nereformovatelné. Málo známé archivní materiály i výpovědi svědků té doby evokují proces, který byl nazýván normalizace a který změnil Československo v Absurdistan, v Království zapomnění. Připomínají, jak se tu žilo, než totalitě odzvonil cinkot klíčů na náměstích...

E3 - Socialismus pro jednu rodinu
Závěrečný díl dokumentárního cyklu BBC o životě obyvatel zemí za železnou oponou je věnován Rumunsku. Je to také příběh jednoho manželského páru - Nicolae a Elleny Ceaušeskových - kteří téměř čtvrt století společně vládli této zemi. Rumuni to sarkasticky nazývali "socialismem pro jednu rodinu". Soustředění moci v jejich rukou a kult, který je obklopoval, se naprosto lišil od ostatních komunistických zemí. Ceaušeskovi totiž ovládali i soukromý život Rumunů, hlídali neprosto všechno a nelítostně potlačovali jakýkoli náznak nespokojenosti. Po pádu komunismu byli Ceaušeskovi jedinými východoevropskými vůdci, které stihl osud tyranů.http://www.filefactory.com/file/b4e62d3/n/ZSKomunismu-01-Socialisticky_raj_v2.avi
http://www.filefactory.com/file/b4e62cg/n/ZSKomunismu-02-Kralovstvi_zapomneni_v2.avi
http://www.filefactory.com/file/b4e62ch/n/ZSKomunismu-03-Socialismus_pro_jednu_rodinu.avi

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page