Milan Machovec (2000)

Filosof Milan Machovec je svého druhu hvězda, táhnou se za ním houfy mladých lidí, dívek především. Dvakrát týdně přednáší filosofii před nabitou posluchárnou na FF UK. Poslední vydání jeho knihy Filosofie tváří v tvář zániku má obálku jako levná detektivka. Z pultů zmizela tak rychle, že se teď připravuje její dotisk.
Machovec pochází z jižních Čech, vystudoval po válce, vstoupil do KSČ, od padesátých let přednášel, v roce 1968 se stal profesorem, v roce 1970 musel školu opustit. Za normalizace patřil k zakladatelům bytové univerzity, byl signatářem Charty 77. Filosofii tváří v tvář zániku napsal v roce 1983 a toto dílo jej proslavilo hlavně odmítnutím konzumního světa, důrazem na ekologii, zodpovědnost, snahou o odhalení toho, proč se lidstvo chová sebezničujícím způsobem, a především důrazným voláním po nové roli žen v moderní společnosti. Machovec sám sebe považuje za feministu. Každopádně je rozpornou postavou, bez ohledu na věk je jedním z geniálních chuligánů, kteří svými provokativními názory posouvají svět.
České znění.http://www.filefactory.com/file/cbfebbe/n/Milan_Machovec.avi

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page