Válka pohlaví (2010)

Častým tématem diskusí i novinových článků je rovnoprávnost mužů a žen v naší společnosti. Většinou je na toto téma nahlíženo stereotypně, tedy že diskriminovány jsou u nás ženy. Například ženy s oblibou poukazují na skutečnost, že zaměstnavatelé jim poskytují zpravidla nižší mzdy než jakou jsou na stejných pracovních místech honorováni muži. Na druhou stranu náš právní řád v sobě také zahrnuje zajímavě diferencovaný přístup. Je několik paragrafů, které zvýhodňují ženy, žádný, který zvýhodňuje muže.
Dokument by se na problematiku rovnoprávnosti mužů a žen u nás chtěl podívat s nadhledem a dojít k tomu, že zdravý rozum zmůže daleko více než bezduchá nařízení a vyhlášky. V pořadu vystoupí renomovaní odborníci, psychologové, sexuologové, sociologové. Krátkou sondou do veřejného mínění bude anketa v ulicích.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page